CONSTRUÏM FUTUR.

Projectes

ÀREA SOCIAL

Es pretén introduir una nova filosofia a l’hora de dissenyar les metodologies de treball social adreçades a la comunitat Gitana. Per aquest motiu i, a fi i efecte de millorar la qualitat dels serveis i donar eines diferents per tal de construir una societat més cohesionada, s’ha pensat en el treball en xarxa amb fundacions, col·legiats i professionals en aquest àmbit, amb l’objectiu d’avançar tots junts per a la millora de la qualitat de vida, de la societat en general, i més específicament, de la comunitat Gitana.
L’equip de l’AGIPCAT compta amb personal titulat oficial com a mediadors/es. Són persones referents al barri on viuen amb una experiència de treball comunitari. Hi ha una borsa de 18 titulats en mediació, alguns dels quals ja es troben treballant en diferents Administracions locals diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

L’equip de treball educatiu i de formació de l’AGIPCAT està format per una coordinació técnica composada per tres persones, aquests realitzen tasques de direcció d’equip.
L’equip de treball social està format per persones en diferents llocs de Catalunya que composen l’equip de l’AGIPCAT, aquest equip coordina els treballadors socials de les entitats, és un agent clau a les escoles i als equipaments municipals.

AGIPCAT amb el nostre ferm compromís amb la igualtat de gènere, s’han realitzat els tallers de sensibilització i prevenció de la violència masclista: “Gitanos i Gitanes contra la violència de gènere”, així com sessions formatives vers la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones, a més d’altres activitats emmarcades en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.
Les activitats les hem dut a terme presencialment i online. No obstant això, en ambdós formats van rebre una gran participació.
Així doncs, l’AGIPCAT s’ha posicionat com la primera entitat gitana pionera en la lluita contra les violències masclistes i en la promoció de la igualtat de gènere dins la seva comunitat.

Close