CONSTRUÏM FUTUR.

ESAL

AGIPCAT es fomenta reiteradament el treball en equip. Aquest mètode de treball és essencial per
assolir els objectius proposats i realitzar una bona tasca laboral. Així doncs, en la formació de
treball en equip s’ensenyarà des de la importància d’una bona comunicació dins de l’equip fins als
diferents estils de direcció d’aquests i les funcions i rols que ha d’adquirir cada persona dins
l’equip de treball.

Les dones gitanes en risc d’exclusió social destinatàries del projecte seran contractades per
AGIPCAT a jornada completa amb un contracte inicial d’un any, amb possibilitat de pròrroga d’un any
més i seguidament contractació indefinida per la nostra entitat. Durant aquest, rebran uns cursos
de formació en competències transversals complementat amb un acompanyament en el desenvolupament de
competències personals, socials i laborals que situïn a la dona gitana en una posició favorable
davant l’ocupació i es possibiliti l’accés i manteniment d’un lloc de treball de dones gitanes en
risc d’exclusió social que volen inserir-se al mercat de treball.

És per això que en una societat en la qual la participació al mercat laboral remunerat és el mitjà
principal per adquirir drets i deures, la situació de desavantatge de moltes dones en aquest
sector, o el fet que les seves activitats no estiguin reconegudes com a treball, constitueix un
obstacle important per al reconeixement dels seus drets i el desenvolupament de les seves
potencialitats. El present projecte pretén millorar l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu, en especial
tres dones gitanes, que es trobin a la província de Tarragona, i en concret, a la ciutat de
Tarragona, que es trobin en un risc d’exclusió social. Els resultats esperats són que les persones
en situació d’atur adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball, i obtinguin la
formació necessària per tal de poder millorar la seva
ocupabilitat.

Close