CONSTRUÏM FUTUR.

MENTORS I MENTORES

L’acció es projecta a les 3 províncies i, en concret a barris i/o zones amb persones gitanes amb exclusió social. Així es
treballa al Barri de Sant Josep Obrer de Reus, Tarragona, Tortosa, Amposta, La Mariola de LIeida) .
Es tractar de crear grups de persones voluntàries de la pròpia comunitat gitana per a ésser persones referents,
mentores, i acompanyar persones gitanes amb risc d’exclusió social. La missió principal d’aquestes persones
voluntàries serà acompanyar i guiar aquestes persones sense bons referents propers en el seu procés d’inclusió social
Les persones voluntàries hauran de dedicar dues hores a la setmana a tasques que van des de l’acompanyament
en el coneixement de l’entorn fins al suport en l’autonomia personal, passant per la conversa, l’acompanyament jurídic
o el suport educatiu i formatiu, per tal d’evitar que aquestes persones sense referents caiguin en situacions d’exclusió
social.
Mesures d’inclusió de persones en risc d’exclusió social:

– Aquest projecte s’ha dissenyat i impulsat per part de la mateixa Comunitat gitana. – S’executarà, en gran part, per gitanos i gitanes catalanes i el voluntariat estarà compost per persones de la Comunitat gitana.
– El projectes s’adreça a persones i famílies en risc d’exclusió social

Pal·liar els efectes de l’exclusió social i facilitar l’empoderament de les persones gitanes situades al llindar de la pobresa.

Objectius específics de l’acció subvencionable (redacció breu) Cal vincular cada objectiu específic amb un dels objectius generals formulats en l’apartat anterior Pel que fa als objectius específics, i en relació amb els objectius generals esmentats anteriorment, aquests són els següents:
1.1 Afavorir l’empoderament de les persones de la comunitat gitana amb risc exclusió social.
1.2 Potenciar els referents positius gitanos
1.3 Millorar els vincles socials i que facilitin la igualtat d’oportunitats
1.4 Donar mitjans per prevenir situacions de risc de pobresa, que enforteixin les capacitats de les famílies i trenquin el cicle de transmissió generacional.Close