CONSTRUÏM FUTUR.

INSERCIÓ LABORAL I FORMACIÓ

En aquest context, l’AGIPCAT va rebre una gran demanda de formació i inserció laboral per part de persones que tenien interès en estudiar i millorar les seves habilitats professionals per poder accedir de nou al mercat laboral i reflotar la seva situació econòmica.
En conseqüència, la borsa de treball d’AGIPCAT va créixer fins arribar a les 433 famílies inscrites. En total, hi havia 1.930 persones en recerca d’ocupació a la borsa de treball.
Al veure que l’aplicació de les restriccions podria allargar-se durant un ampli període de temps, l’AGIPCAT, que té un ferm compromís en la millora de la qualitat de vida de la comunitat Gitana, va crear diversos circuits de formació i inserció laboral, per tal de mitigar els greus efectes econòmics que va produir la pandèmia l’any 2020.
Aquests circuits estaven integrats per quatre fases diferenciades:
El primer pas que va fer l’AGIPCAT, a través del seu voluntariat, va ser realitzar entrevistes individuals a cada persona inscrita en el circuit, per tal de crear perfils professionals adaptats a cada persona i fer un acompanyament sociolaboral personalitzat.
En segon lloc, a partir dels perfils professionals realitzats a la primera fase del circuit, es van redactar els currículums de les persones inscrites.
A continuació, l’AGIPCAT contactava amb empreses de sectors essencials, que tenien una alta demanda de personal, i els feia arribar els currículums de les persones inscrites, per tal que aquestes ofertes de feina poguessin arribar a persones de la comunitat gitana.
Per això, l’AGIPCAT va establir un conveni de col·laboració amb Wakeful Service, una empresa de serveis auxiliars i control d’accés, que treballa tant per empreses privades, com per administracions publiques. A més, a través d’aquesta empresa les persones contractades tenen accés a activitats formatives i a una borsa de treball que ofereix la pròpia organització, per tal de formar ells mateixos als seus futurs treballadors.
Per altra banda, l’AGIPCAT també va posar a disposició de les persones inscrites la possibilitat de rebre formació a través dels convenis de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona, Tarragona i Tortosa, amb les quals ja ha col·laborat anteriorment.
En conseqüència, més d’un centenar de persones van participar en diverses formacions en l’àmbit del transport i de la imatge personal. Aquesta iniciativa també va tenir una molt bona resposta per part de la comunitat, ja que actualment hi ha llista d’espera per rebre les formacions que es desenvoluparan properament.

Close