CONSTRUÏM FUTUR.

QUE FEM

Els objectius generals de l’AGIPCAT són:

➢ Foment de la millora de la qualitat de vida de la comunitat Gitana.
➢ Aposta per la mediació amb la comunitat Gitana des de la cultura de la Pau i la lluita contra accions d’antigitanisme.
➢ Suport a les accions d’impuls de l’educació entre la comunitat Gitana.
➢ Difusió de la cultura gitana, així com la comunicació d’altres àmbits referents a la comunitat gitana.
➢ Esdevenir un referent per al Poble Gitano, per recollir les seves aspiracions i preocupacions i establir un canal de comunicació entre els gitanos i la societat catalana.
➢ Integració en xarxa de projectes i iniciatives de caire internacional en suport del desenvolupament de la comunitat Gitana, dels seus drets i de la seva cultura i història.
➢ Foment dels drets humans i de la igualtat de gènere entre la comunitat gitana i el desenvolupament de les seves capacitats personals i professionals.
➢ Interlocució amb les administracions pel que fa a qualsevol àmbit d’interès per a la comunitat Gitana, amb l’objectiu de garantir el respecte als drets del poble Gitano, així com l’aplicació de les línies d’actuació necessàries per l’assoliment dels objectius de desenvolupament de la comunitat.
➢ Lluita contra l’escletxa digital i foment de la igualtat de recursos en l’accés a l’educació de la comunitat Gitana.
➢ Apoderament de les persones gitanes mitjançant la creació de polítiques actives.
➢ Foment de la participació de les famílies gitanes en l’àmbit social, polític i econòmic.

ACCIONS SOCIALS I CULTURALS

➢ Accions de foment de l’educació, de l’escolarització dels infants, de la igualtat de l’alumnat gitano als centres educatius i de suport per cursar estudis superiors.
➢ Foment de l’accés a un habitatge digne.
➢ Foment d’hàbits saludables i de la formació del personal sanitari sobre la comunitat Gitana, especialment en el cas de la dona gitana.
➢ Accions de promoció d’inserció laboral entre la població gitana.
➢ Recuperació de la memòria històrica de la comunitat Gitana de Catalunya.
➢ Promoció de la gastronomia gitana, amb accions d’història i foment d’hàbits saludables.
➢ Inter institucionalització del 25 de novembre com l’arribada dels gitanos i gitanes a Catalunya. Dia del poble gitano català.
➢ Foment de la difusió a través de mitjans de comunicació d’àmbits d’interès per a la cultura gitana, així com del coneixement de la comunitat gitana per part de la resta de la societat.
➢ Organització d’una Diada intercultural infantil anual.
➢ Serveis d’assessorament, suport i ajuda a les famílies afectades per la COVID-19.
➢ Vetllar pels drets de les famílies de marxants, greument afectades per les mesures de contenció de la COVID-19.
➢ Debats sobre l’educació en la comunitat gitana.

FOMENT DE LA IGUALTAT

➢ Promoció de valors de drets humans universals entre el poble gitano. Garantir el seu respecte tant dins la comunitat Gitana com en la societat en general.
➢ Denúncia de casos de discriminació i antigitanisme, i informació sobre eines de lluita contra aquest fenomen.
➢ Foment de la igualtat entre gèneres, amb especial suport al desenvolupament de la dona gitana en àmbits com l’educació, la inserció laboral, la salut, etc.
➢ Tallers de sensibilització i prevenció, en relació a la igualtat de gènere i la lluita contra les violències masclistes.

IMPULS DE LA MEDIACIÓ

➢ Impuls de la mediació i prevenció de conflictes dins la comunitat Gitana o envers altres comunitats.
➢ Accions d’impuls del civisme i la convivència.
➢ Formació en mediació de persones de la comunitat Gitana.
➢ Impuls de mesures de mediació amb l’Administració i en l’àmbit privat.
➢ Foment d’accions contra l’antigitanisme i activitats a favor de la interculturalitat.

 

 

Close